Prawo do odstąpienia od umowy

W nakrywamy.pl masz 30 dni na zwrot towaru
 

Jak zwrócić produkt?

1. Pobierz Formularz odstąpienia od umowy

2. Wydrukuj go i uzupełnij

3. Zwracane produkty zapakuj do wysyłki bardzo starannie, tak aby nie uszkodziły się w trakcie transportu

4. Dołącz do paczki dowód zakupu i wypełniony wcześniej Formularz odstąpienia od umowy

5. Nadaj paczkę (na własny koszt) na adres:

    Nakrywamy.pl
    ul. Buforowa 125 Hala H13
    52-131 Wrocław

6. Po otrzymaniu przez nas przesyłki pieniądze zwrócimy na podany numer konta bankowego w ciągu 14 dni.

 

 

 

PAMIĘTAJ!

  • Nie musisz podawać powodu do zwrotu. Masz do tego prawo
  • Formularz odstąpienia od umowy ściągnij TUTAJ lub napisz je własnoręcznie zgodnie ze wzorem znajdującym się na dole strony
  • Jeżeli zamówiłeś kilka produktów, nie musisz zwracać całości zamówienia
  • Zwracany towar nie może być uszkodzony, ani posiadać śladów użytkowania
  • Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient
  • Zwracany towar powinien być starannie zabezbieczony i zapakowany w karton zewnętrzny
  • Do paczki zwrotnej dołącz oryginał paragonu fiskalnego (jeżeli zwracasz całość zamówienia) lub kopię paragonu (jeżeli zwracasz część zamówienia)
  • Nie wysyłaj do nas paczek za pobraniem. Nie mamy możliwości jej odebrania
  • Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości w sprawie zwrotu skontaktuj się z nami reklamacje@nakrywamy.pl

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy 

Konsumentom przysługuje 30 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Dicom s.c. Marcin Warzocha, Włodzimierz Fiłatow, Buforowa 125. Iwiny, 52-131 Wrocław, Polska, reklamacje@nakrywamy.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Dicom s.c. Marcin Warzocha, Włodzimierz Fiłatow, Buforowa 125. Iwiny, Wrocław, Polska, reklamacje@nakrywamy.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy