Prawo do odstąpienia od umowy

W nakrywamy.pl masz 30 dni na zwrot towaru
 

Jak zwrócić produkt?

1. Pobierz Formularz odstąpienia od umowy

2. Wydrukuj go i uzupełnij

3. Zwracane produkty zapakuj do wysyłki bardzo starannie, tak aby nie uszkodziły się w trakcie transportu

4. Dołącz do paczki dowód zakupu i wypełniony wcześniej Formularz odstąpienia od umowy

5. Nadaj paczkę (na własny koszt) na adres:

    Nakrywamy.pl
    ul. Buforowa 125 Hala H13
    52-131 Wrocław

6. Po otrzymaniu przesyłki przez nas przesyłki pieniądze zwrócimy na podany numer konta bankowego w ciągu 14 dni

 

PAMIĘTAJ!

 • Nie musisz podawać powodu do zwrotu. Masz do tego prawo
 • Formularz odstąpienia od umowy ściągnij TUTAJ lub napisz je własnoręcznie zgodnie ze wzorem znajdującym się na dole strony
 • Jeżeli zamówiłeś kilka produktów, nie musisz zwracać całości zamówienia
 • Zwracany towar nie może być uszkodzony, ani posiadać śladów użytkowania
 • Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient
 • Zwracany towar powinien być starannie zabezbieczony i zapakowany w karton zewnętrzny
 • Do paczki zwrotnej dołącz oryginał paragonu fiskalnego (jeżeli zwracasz całość zamówienia) lub kopię paragonu (jeżeli zwracasz część zamówienia)
 • Nie wysyłaj do nas paczek za pobraniem. Nie mamy możliwości jej odebrania
 • Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości w sprawie zwrotu skontaktuj się z nami reklamacje@nakrywamy.pl

 

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 30 dniowy okres odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje klienta, który zakupu dokonał jako przedsiębiorca.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Dicom spólka cywilna Marcin Warzocha, Włodzimierz Fiłatow, Buforowa, 125, Iwiny, 52-131 Wrocław, reklamacje@nakrywamy.pl, Telefon: 717733072) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (zalecamy nasz formularz, gdyż zawiera on wszystkie niezbędne pola).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Spakuj solidnie paczkę do nadania. Do paczki dołącz wypełniony formularz i wyślij paczkę dowoloną formą przesyłki. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Umowy, w którchy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Dicom spólka cywilna Marcin Warzocha, Włodzimierz Fiłatow, Buforowa, 125, Iwiny, 52-131 Wrocław , reklamacje@nakrywamy.pl , Telefon: 717733072

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Pobierz Formularz odstąpienia od umowy