Reklamacje i zwroty

ściągnij, wydrukuj i uzupełnij formularz reklamacyjny:

Formularz reklamacyjny nakrywamy.pl

Wypełniony formularz wyślij na nasz adres: reklamacje@nakrywamy.pl

lub 

napisz do na e-mail z dokładnym opisem reklamacji

Najważniejsze informacje do podania (podanie tych informacji skórci czas rozpatrywania reklamacji)

  1. Numer zamówienia lub numer paragonu
  2. Nazwa lub kod produktu
  3. Opis problemu 
  4. Dołączenie zdjęć 

 

Reklmacje rozpatrywane są maksymalnie w przeciągu 14 dni od momentu przesłanaia do nas kompletnego zgłoszenia. 

W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony towar zostaje naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócimy Ci równowartość ceny produktu. Istnieje również możliwość obniżenia ceny i zwrócenia róźnicy, jeżeli razem uzgodnimy warunki reklamacji.

Nie odsyłaj do nas paczek za pobraniem. Nie mamy technicznej możliwośći odbioru takiej paczki.

Klient zostaje poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego po dokładnym sprawdzeniu i przeanalizowaniu zawartości przesyłki i stanu reklamowanego produktu.

 

W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu prosimy, w miarę możliwości, o sprawdzenie paczki w obecności kuriera i spisanie protokołu szkody.

Każda paczka jest przez nas zabezpieczona, oklejona znakami ostrzegawczymi i ubezpieczona do pełnej kwoty, ale tylko protokół szkody daje nam możliwość zgłoszenia szkody do przewoźnika.

Protokół szkody wraz ze zdjęciami i listą wadliwych elementów prosimy o przesłanie drogą mailową na adres reklamacje@nakrywamy.pl Wszystkie elementy zostaną wymienione na nasz koszt.

W momencie, kiedy sprawdzenie paczki przy kurierze jest z jakichś względów niemożliwe, prosimy o sprawdzenie jej zaraz po jego odjeździe. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, prosimy o jak naszybsze zgłoszenie zaistniałej sytuacji. Powiadomimy wówczas firmę kurierską o szkodach a kurier powróci do Państwa w celu spisania protokołu szkody.

Klient zostaje poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego po dokładnym przeanalizowaniu treści maila i stanu wadliwych produktów.

 

Możesz dowiedzieć się więcej na temat swojej reklamacji wysyłając maila na adres reklamacje@nakrywamy.pl